Basisverzekering

Diëtistenpraktijk Sleegers heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt waardoor de kosten direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. In 2023 wordt door alle zorgverzekeraars drie uur dieetadvies per kalenderjaar uit de basisverzekering vergoed. Dit komt neer op vijf tot zeven consulten. Hierbij is het algemeen geldende eigen risico van €385,- euro van kracht. Indien het eigen risico al overschreden is, zal direct de basisverzekering worden aangesproken. Wel geldt er een uitzondering, namelijk voor kinderen tot 18 jaar. In dit geval wordt het niet verrekend met het eigen risico.

Aanvullende verzekering

Mocht blijken dat dit niet voldoende is, dan wordt er ook in diverse aanvullende verzekeringen dieetadvisering vergoed. Dit is verschillend per verzekeraar en per pakket. In dit geval wordt het niet verrekend met het eigen risico. Voor de juiste en volledige informatie kunt u contact opnemen met uw verzekering of kijk HIER voor een overzicht van alle aanvullende verzekeringen betreft dieetadvies.

Tarieven

Indien de kosten uit de basisverzekering al zijn overschreden en er geen sprake van een aanvullende verzekering is, dan gelden voor 2024 de volgende tarieven:

Eerste consult: € 92,50,- tot 111,-
Vervolgconsult: € 37,00-
Weegconsult: € 18,50-
Telefonisch consult: € 18,50-
Toeslag huisbezoek: € 18,50-
Email: gratis

Hieronder valt zowel de tijd waarbij u als cliënt bij de diëtist aanwezig bent als de tijd die de diëtist besteedt aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, het informeren van de verwijzer en het registreren van de gegevens.

Directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD)

Sinds augustus 2011 kunt u een diëtist zonder verwijzing van uw arts bezoeken. De diëtist doet dan een korte screening waaruit blijkt of het verstandig is om de behandeling te starten zonder tussenkomst van een arts.  Samen met u zal overlegd worden of dat de huisarts op de hoogte gebracht moet worden of niet.

Er zijn echter nog enkele zorgverzekeraars die de behandeling zonder de verwijzing van een arts niet vergoeden. Neem daarom voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar alvorens u een afspraak maakt. U kunt HIER een verwijsbrief uitprinten en laten invullen door uw huisarts.

Ketenzorg

Het kan zijn dat u i.v.m Diabetes Mellitus, COPD of een verhoogd risico op Hart- en Vaatziekten doorverwezen wordt. Dan krijgt u een aantal consulten vergoed, dit is niet van invloed op uw eigen risico. Vraag bij uw huisarts of praktijkondersteuner na of u hiervoor in aanmerking komt. De huisarts of praktijkondersteuner schrijft hiervoor een verwijzing uit.

Ketenzorg is de gezamenlijke zorg door zorgaanbieders zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Diëtistenpraktijk Sleegers werkt vanaf januari 2018 samen met ELAN en PoZoB. Dit zijn de zorggroepen, waarbij de huisartsen in Deurne zijn aangesloten.

Onverzekerd of geen aanvullende verzekering

Indien er geen mogelijkheid tot vergoeding is ná de drie behandeluren uit de basisverzekering, krijgt u een factuur toegestuurd.

Vergoeding - dietistenpraktijk Sleegers in Deurne

Verhindering

Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur van tevoren), wordt de gereserveerde consulttijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.