Eerste consult

Het eerste consult duurt ongeveer zestig minuten. Tijdens dit gesprek wordt er onderling kennis gemaakt en bespreken we uw hulpvraag en verwachtingen. Er wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, waarbij informatie wordt verzameld over uw lichamelijke klachten, persoonlijke omstandigheden, leefgewoonten, huidige eetpatroon en persoonlijke wensen en doelen. Er wordt zo nodig gewogen en/of andere metingen gedaan.

Samen met u stellen we het doel van de behandeling vast en spreken we een persoonlijk dieetadvies en behandelplan af. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw persoonlijke mogelijkheden en wensen. Tevens wordt het advies schriftelijk uitgewerkt en/of een voorbeelddagmenu opgesteld. Dit ontvangt u in de meeste gevallen tijdens het consult en in sommige gevallen binnen enkele dagen via de post of per e-mail.

Bij de intake heeft u nodig:
Verwijsbrief
– Pasje van uw ziektekostenverzekering
– Geldig identiteitsbewijs

Vervolgconsulten

Een vervolgconsult duurt ongeveer vijftien tot dertig minuten. Tijdens deze gesprekken wordt er op een positieve manier begeleiding gegeven bij het volgen van het advies. De ervaringen, voortgang en eventuele vragen worden besproken. U wordt opnieuw gewogen en/of gemeten om te kijken of dat u middels het advies al stappen gemaakt heeft. Indien nodig worden de adviezen in overleg aangepast of uitgebreid.

Tevens kunnen allerlei praktische tips gegeven worden om de adviezen zo goed mogelijk te kunnen aanpassen. Denk hierbij aan tips over hoe om te gaan met speciale gelegenheden zoals feestjes, eten buiten de deur, vakanties of het lezen van voedingsetiketten. Het aantal vervolgconsulten is per persoon verschillend en wordt dan ook persoonlijk afgestemd.

Telefonisch/ E-mail

Heeft u vragen? Dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen. Bij korte vragen worden hier geen kosten voor in rekening gebracht. Bij vragen waarvoor langere uitwerking nodig is, worden wel extra kosten gerekend à €15 per kwartier. Deze worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed mits de maximale vergoeding niet is overschreden.

Werkwijze - dietistenpraktijk Sleegers in Deurne

Huisbezoek

Bent u niet in staat om naar de diëtist toe te gaan? Dan is het ook mogelijk dat Diëtistenpraktijk Sleegers bij u thuis komt. Indien hier een medische noodzaak voor is (vraag hiervoor uw huisarts), worden de extra kosten voor dit bezoek bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Privacy

Diëtistenpraktijk Sleegers handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarnaast conformeert Diëtistenpraktijk Sleegers zich ook aan de ‘Beroepscode en Gedragsregels voor diëtist”, zoals staat opgesteld door de beroepsvereniging van Diëtisten. Helemaal onderaan op de pagina kunt u meer lezen over de privacy binnen Diëtistenpraktijk Sleegers.